آینده درخشان سرمایه گذاری در شهرک خاوران تبریز

دلایل بسیاری برای تشویق سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در خاوران تبریز وجود دارد من جمله : شهرک خاوران تبریز در منطقه ای بسیار خوش آب و هوا واقع شده است. خاوران دارای طرح تفصیلی بسیار متفاوتی نسبت به سایر مناطق تبریز می باشد. خاوران تبریز بدلیل قرارگیری در ارتفاع…

مطالعه بیشتر