بایگانی ماه: اکتبر 2018

کاهش عوارض شهرداری تبریز تا ۵۰ درصد برای شهرک خاوران

اجرای مصوبه سیاست های تشویقی شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص عوارض شهرداری تبریز با تایید فرمانداری، در مناطق ۱۰ گانه شهرداری توسط شهردار تبریز ابلاغ گردید. کاهش ۲۳ درصدی کلیه عوارض شهرداری تبریز به گزارش تبریز خاوران و به نقل از امور ارتباطات منطقه ۹ تبربز، بر اساس سیاست های ابلاغی که در هفت […]