بایگانی ماه: مارس 2018

فروش قطعات مسکونی با موقعیت بسیار عالی

شهرک خاوران تبریز قطعات شهرک خاوران  در فاز یک شهرک خاوران تبریز برای خرید و فروش دو نوع قطعه داریم قطعات مالکین : این قطعات همان قطعه هایی هستند که مالکین با ارائه امتیازات خود همان امتیاز های 190 متری فاز یک شهرک خاوران تبریز و پرداخت هزینه ی آماده سازی در نظر گرفته شده […]