کاهش عوارض شهرداری تبریز تا ۵۰ درصد برای شهرک خاوران

کاهش ۲۳ درصدی کلیه عوارض شهرداری تبریز

درخصوص عوارض شهرداری تبریز با تایید فرمانداری، در مناطق ۱۰ گانه

شهرداری توسط شهردار تبریز ابلاغ گردید.

به گزارش تبریز خاوران و به نقل از امور ارتباطات منطقه ۹ تبربز، بر اساس سیاست های

ابلاغی که در هفت ماده به تصویب رسیده است،تعـدیل و کاهش ۲۳ درصـد مبنـای

محاسـبه کلیه آیتم های عوارض برای کلیه پروانه هاو مجوزهای ساختمانی بر اساس

طرح تفصـیلی(ماده ۲۳ و ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سـال ۱۳۹۷) بر مبنای تعرفه عوارض

محلی سـال ۱۳۹۷ به شـرط پرداخت نقـدی و یکجـای کـل عوارض احتسابی از تاریـخ

۹۷/۷/۱ لغایت ۹۷/۹/۳۰ خواهد بود.

تبصره یک

در تبصره یک این ماده بدین صورت است که:

کـاهش مبنای محاسـبه تمامی آیتم های عوارض در مناطق ۴،۶،۷،۱۰ شهرداری

به علاوه محدوده بافت فرسوده و حاشیه نشینی مصوب شورای عالی معماری و

شهرسازی ۳۰ درصدخواهد بود.

تبصره دو

بر مبنای تبصره دو این ماده: کاهش مبنای محاسـبه مـذکور برای کلیه آیتم های عوارض

در سه ماهه آخر سال ازتاریـخ ۹۷/۱۰/۱ لغایت ۹۷/۱۲/۲۹ به ترتیب ۲۰ درصـد برای موارد

منـدرج در متن ماده و ۲۳ درصد برای موارد مندرج در متن تبصره خواهد بود.

تبصره سه

طبق تبصره سه این ماده که به منظور تشویق شهروندان برای گرفتن پروانه و توسعه

ساخت ساز در شهرک های اطراف شهر به تصویب رسید، برای شهرک های مصلی،

فجر و نصر برای سه ماهه سوم ۴۰ و سه ماهه چهارم ۳۰ درصد، شهرک صیاد شیرازی

برای سه ماهه سوم ۷۵ درصد و سه ماهه چهارم ۶۵ درصد، برای شهرک اندیشه

در سه ماهه سوم ۵۵ و سه ماهه چهارم ۴۵ درصد، برای شهرک خاوران در سه ماهه

سوم ۵۰ و سه ماهه چهارم ۴۰ درصد و برای شهرک ارم در سه ماهه سوم ۴۰

و سه ماهه چهارم ۳۰ درصد تخفیف با شرایط اعلام شده در متن ماده، برای اجرا ابلاغ شد.

در ماده دوم این لایحه به موضوع تثبیت بنا مربوط است آمده است:

تعـدیل و کاهش ۲۰ درصـد مبنای محاسـبه تمامی آیتم های عوارض تثبیت بنای

پرونـده های تخلفات ساختمـانی که منجر به صـدور آراء از سوی کمیسـیون های

ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ می شونـد (به جز جرایم) به شرط پرداخت نقدی و یکجای کل

عوارض احتسابی از تاریخ ۹۷/۷/۱ لغایت ۹۷/۹/۳۰ خواهد بود.

مبنای محاسبه عوارض در مناطق حاشیه نشین

طبق تبصره یک این ماده کاهش مبنای محاسـبه تمامی موارد عوارض در محدوده

مصوب بافت فرسوده و حاشـیه نشـینی مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی

۲۳ درصد خواهد بود در تبصره دوم این لایحه آمده است: کاهش مبنای محاسـبه

مذکور برای کلیه آیتم های عوارض در سه ماهه آخر سال از تاریخ ۹۷/۱۰/۱ لغایت

۹۷/۱۲/۲۹ بـه ترتیب ۱۶ درصـد برای موارد منـدرج در متن مـاده دو این لایحه ۲۰ درصد

برای موارد مندرج در متن تبصره۱خواهد بود.

در تبصره سه این ماده نیز درخصوص عوارض شهرداری تبریز و تثبیت بنای مربوط به :

املاک خیابانهای توحید و عدل (روبروی تربیت معلم و امـامیه روبروی پـارک مشـروطه

(بافت تجاری و مسـکونی) و انتهای خیابان مارالان قسـمتی از کوی شهید تجلایی

(ساری زمین) و پشت ساختمان سنگی خیابان ابوذر (صرفًا تجاری های برخیابان)

درحوزه شهرداری منطقه ۳ و همچنین کوی الهیه، زمزم و نبوتبه میزان ۴۰ درصد

کاهش مبنای محاسبه به شرط پرداخت نقدی به صورت یکجـا از تاریـخ

۹۷/۷/۱ لغایت ۹۷/۹/۳۰ و ۳۵ درصـد از تاریخ ۹۷/۱۰/۱ لغایت ۹۷/۱۲/۲۹ را شامل خواهد بود.

اجرای مصوبه عوارض شهرداری تبریز پس از تایید فرمانداری

این مصوبه پس از تایید در فرمانداری برای اجرا توسط شهردار تبریز به مناطق ۱۰ گانه

شهرداری تبریز ابلاغ شد.

منبع: شهرداری منطقه ۹ تبریز

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]